Header - Gasevacuatie

Medicvent’s autostart-systeem vanaf nu verkrijgbaar bij Puramed BV

Medicvent biedt een effectieve oplossing voor het afzuigen van o.a. chirurgischerookgassen tijdens laser-  en elektrochirurgie. De Medicventsystemen evacueren, na filtering, de schadelijke en verontreinigde lucht uit de operatiekamer in plaats van het te filteren en weer terug te brengen in de operatiekamer. Dit betekent dat het Medicventsysteem zelfs de kleinste in de lucht aanwezige deeltjes [2] verwijdert, wat met gewone filters niet kan. Dit geeft bewezen een significante verbetering van de luchtkwaliteit in de operatiekamers. [1] [3].

 

[1] ScienceDirect EJSO 35 (2009) 780-784 [2] Ulmer BC. The hazards of surgical smoke. AORN J. 2008;87(4):721-738. [3] O’Riley M (2010) Electrosurgery in perioperative practice. AfPP Journal, 20(9), pp.329-333.

 

Gerelateerde nieuwsberichten