Diensten

Diensten

Goede communicatie is van essentieel belang, zeker bij de aanschaf van apparatuur waarbij eventueel ingrijpende verbouwingen plaats moeten vinden in ruimtes waar u de hoogst mogelijke continuïteit en bezetting nastreeft. Dit is vaak het geval indien u bijvoorbeeld besluit om een centrale Medicventinstallatie aan te schaffen voor het evacueren van inhalatieanesthetica en/of laser- en diathermiegassen. Nadat het voorontwerp en de uiteindelijke detail engineering gefinaliseerd zijn en door alle betrokkenen zijn goed gekeurd, kan de feitelijke realisatie van het project beginnen. Ook hier is Puramed graag van de partij voor advies. Immers, een goede samenwerking is essentieel. Onze medewerkers kenmerken zich door hun open, proactieve betrokkenheid bij alle disciplines en het oplossingsgericht denken.

Advisering

Advisering

Puramed hecht er grote waarde aan om in het voortraject, voorafgaand met de opdrachtgever en gebruiker, alle details te bespreken met betrekking tot de wensen, integratie van de techniek en de componenten. Met deze stap voorkomen we na de vaststelling van het definitief ontwerp nog wijzigingen of aanpassingen door te moeten voeren die leiden tot extra overlast voor u, vertraging en kosten.
Service

Service

Al onze producten worden ontwikkeld met het oog op een uiterst lange gebruiksduur. Om deze apparatuur in een goede staat te houden is preventief onderhoud een voorwaarde. Daarnaast kunnen er uiteraard, buiten het reguliere onderhoud, kleine aanpassingen door proceswijzigingen of reparaties door beschadigingen wenselijk en/of noodzakelijk zijn. Ook daarvoor kunt u bij Puramed op een uiterst performante en snelle service rekenen. Voor storingsmeldingen zijn wij voor u 24/7 beschikbaar.
Onderhoud

Onderhoud

Onderhoud en aanpassingswerkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat de operationele ziekenhuisactiviteiten zo min mogelijk verstoord worden. Hiertoe sluit u bij aanschaf van de apparatuur een onderhoudscontract af met Puramed. Dit contract wordt op uw behoefte afgestemd en in een Service Level Agreement geformuleerd. Tijdens het onderhoud worden alle aspecten gecontroleerd en schriftelijk aan u gerapporteerd. Deze onderhoudsvorm garandeert een constante kwaliteit en waarborgt de veiligheid van uw apparatuur.