Header - Gasevacuatie

Gasevacuatie

Als ziekenhuismedewerker wordt u regelmatig beroepsmatig blootgesteld aan risicovolle stoffen zoals inhalatieanesthetica, laser- en elektro chirurgische rookgassen. Sinds 2001 is het in Nederland wettelijk verplicht om gebruik te maken van bronafzuiging wanneer u dampachtige inhalatieanesthetica en/of lachgas toedient middels een niet gesloten systeem. In Nederland en België en in de omringende landen wordt men zich meer en meer bewust van de gezondheidsrisico’s die men dagelijks loopt, wat inmiddels heeft geleid tot diverse wetsvoorstellen.
Om de veiligheid van de medewerkers te waarborgen mag lachgas alleen strikt geprotocolleerd en met de vereiste technische beheersmaatregelen worden toegediend zoals bronafzuiging, d.m.v. het Medicvent-dubbelmasker op de operatiekamers. Buiten de operatiekamer bestaan deze maatregelen uit on-demand toediening in combinatie met bronafzuiging d.m.v. het Medicvent-dubbelmasker en een periodieke werkplekcontrole a.h.v. lachgasmetingen.

 

 

Dubbelmasker

Puramed is exclusief leverancier van Medicvent. Medicvent produceert complete medisch technologische toepassingen voor gasafzuiging aan de bron, o.a. door het door Medicvent gepatenteerde dubbelmaskersysteem. Daarnaast wordt het Medicventsysteem gebruikt voor het veilig en effectief afzuigen van zeer schadelijke laser- en elektro chirurgische rookgassen die vrijkomen bij o.a. diathermie en laserchirurgie, ook tijdens laparoscopische ingrepen.
Het Medicventsysteem en het dubbelmasker wordt niet alleen toegepast op operatiekamers en uitslaapkamers van ziekenhuizen maar kent nog velerlei andere toepassingsgebieden daarbuiten, zoals: Verloskunde, Kindergeneeskunde, Spoedeisende hulp, Tandheelkunde, Ambulancediensten, Veterinaire klinieken, Pathologische afdelingen, etc., etc.